All posts by supertechtronics

Mηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. με γνώσεις περι επισκευών ηλεκτρονικών συσκευών σε επίπεδο πλακέτας.